Pec na spekanie keramiky

Funkcia a využitie:

Je určená do chemických atechnologických laboratórií, k tepelnému spracovaniu kovov a keramiky. Pec možno používať do maximálnej teploty 1200°C. Výhrevné špirály z Kanthalu A1 sú zavesené na keramických trubkách. Regulátory zabezpečujú v programovateľnej verzii presnosť ±3°C pri optimálnom nastavení regulácie a výkonu.

Technická špecifikácia:

Keramická pec s teplotným regulátorom HtCeramic, ktorý je určený na programovú reguláciu podľa požadovaného priebehu alebo reguláciu na konštantnú teplotu.

Model:

keramická pec, typ 018 LP

Umiestnenie: 
 
FPT TnUAD v Púchove, miestnosť PDLP 203
Zodpovedný pracovník:

Mgr. Jana Šulcová, PhD.

e-mail: jana.sulcova@fpt.tnuni.sk
Tel.: 032/7400 825, 042/2851 825
Operátori:

Mgr. Jana Šulcová, PhD., Ing.  Katarína Moricová, PhD.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie