Vodný kúpeľ s trepacou vložkou

Funkcia a využitie:
  • prístroj sa používa na nepriame zahrievanie nádob so vzorkami na určitú teplotu, ktoré nemôžu prísť do priameho kontaktu s výhrevným médiom
  • trepacia vložka umožňuje priamočiarym pohybom neustále premiešavanie vzoriek
Technická špecifikácia:
  • hmotnosť  27 kg
  • objem  45 l
  • výkon  2800 W
  • výhrevnosť  10°C – 95°C ± 0,1°C

Príslušenstvo:

  • trepacia vložka – vykonáva priamočiary pohyb s amplitúdou 15 mm a frekvenciou nastaviteľnou od 10 – 150 min-1
  • kôš so svorkami na uchytávanie nádob
Model:Vodný kúpeľ  WBU 45 s vložkou pre trepanie s vekom L4
Umiestnenie prístroja: 
 
Laboratórium koróznych testov VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

Ing. Jaroslava Michálková
jaroslava.michalkova@tnuni.sk
0902 151 886

Operátori:Ing. Jaroslava Michálková, Ing. Jana Vokelová, Ing. Patrícia Vlčková, PhD., Ing. Katarína Faturíková, PhD., Ing. Hana Kaňková, PhD., Ing. Mária Chromčíková, PhD.
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie