Mikrotitračné zariadenie - Elisa analyzátor Gemini

Funkcia a využitie:
    
 • spracovanie mikrotitračných doštičiek metódou ELISA
 • využitie v aplikovanom výskume a nepriamej imunologickej diagnostike v biomedicíne
    
Technická špecifikácia:
 • Kapacita vzoriek a reagencií  min. 8 – 50 vzoriek,
 • Reader:
- Fotometrické rozpätie v minimálnom rozsahu 0- 3.0 OD,
- Spektrálne rozpätie v minimálnom rozsahu 400-700 nm,

presnosť načítania signálu maximálne  ± 1%

 • Inkubačná komora,

- Rozsah  teplôt v minimálnom rozsahu  25 - 45°C,
- Teplotná stálosť maximálne ± 2°C

 • Sample dilutor  s monitorovaním pipetového tlaku, kapacitnou detekciou hladiny, možnosťou riedenia, miešania,
 • Premývačka,
 • USB port,
 • PC systém: Windows 7,
 • Hodnotiaci softver,
 • Štartovací balík spotrebného materiálu potrebného na spustenie analýz a otestovanie prístroja.
 
Model:Gemini
Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD v Trenčíne
Zodpovedný pracovník:

RNDr. Vladimír Meluš,, PhD. MPH.
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
e-mail: vladimir.melus@tnuni.sk
zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 611

Operátori:

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie