Metalografický svetelný mikroskop DMI 5000_2014

Funkcia a využitie:
  • Svetelný metalografický mikroskop
    DMI 5000.
  • Metalografické hodnotenie v prevažnej miere kovových materiálov všetkých typov, ale aj hodnotenie  plastov, gumy a pod.
  • Prenos obrazu pomocou kamery na PC pomocou programu LAS 3.8.
Technická špecifikácia:
  • biokulár,
  • posuvný stolček,
  • revolverové otáčanie objektívov:

planachromaticke objektivy, trinokular -

Objective N PLAN 5x/0.12

Objective N PLAN EPI 10x/0.25

Objective N PLAN EPI 20x/0.40

Objective N PLAN EPI 50x/0.75

Objective N PLAN EPI 100x

o medzi zväčšenie  – 2x
o kamera,
o program na prenos dát z mikroskopu do počítača LAS 3.8

o halogenové osvetlenie
Model:Mikroskop DMI-5000  počíta a monitor
Umiestnenie prístroja:FPT  TnUAD  v Púchove
Zodpovedný pracovník:

Ing. Ľuba Hajduchová, PhD.
e-mail:  luba.hajduchova@fpt.tnuni.sk

Tel.:  +421 32 7400 849

Operátori:Ing. Mariana Janeková
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie