Sport tester Polar Team2 PRO

Funkcia a využitie:
  • Polar TEAM2 je systém pre skupinové meranie a zaznamenávanie tepovej frekvencie.
  • TEAM2 umožňuje prenos meraných údajov online do PC aj ich následné podrobné vyhodnotenie v počítačovom programe dodávanom spolu s TEAM2.
  • Ponúka optimálne riešenie pre trénerov športových teamov, rehabilitačné pracovníkov a lekárov pracujúcich s väčšou skupinou osôb naraz. Team2 Systém umožňuje veľmi efektívne súčasné meranie a ukladanie záznamov celej skupiny alebo družstva bez toho, aby meranej osoby museli disponovať prijímačom (hodinkami).
Technická špecifikácia:
  • 10 vysielačov skupinového merania s elastickými popruhmi - So základnou jednotkou komunikuje technológiou bluetooth do max 100m, komunikuje aj s väčšinou športtesterov značky Polar na frekvencii 5kHz, životnosť batérie je 30hodin v zapnutom režime, 250hodin vypnuté.
  • Base station (Komunikačné jednotka pre spojenie s PC) - Prijíma dáta z hrudných vysielačov, využíva technológiu bluetooth, pomocou dátového kábla exportuje dáta do PC alebo do PDA. Súčasne je možné monitorovať až 28účastníků naraz v dosahu 100m.
  • Charger - bezdrôtovo nabíja až 10 hrudných pásov naraz, súčasťou je adaptér, držiak na stenu a stolček. Slúži tiež k prenosu dát, nastavenie limitov a ďalších parametrov hrudných vysielačov.
  • USB bluetooth adaptér (interface) - Zaznamenáva dáta priamo z vysielača, sťahuje dáta aj keď nie je základná jednotka zapnutá.
  • Polar Team2 softvér pre PC a PDA - Zaznamenáva a analyzuje dáta, napomáha tak k zlepšovaniu výsledkov
Model:Polar Team² Pro
Umiestnenie prístroja:KTVŠ, FZ TnUAD
Zodpovedný pracovník:

PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD.
e-mail: iveta.rosinova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 614

Operátori:
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie