Prístroja pre meranie makrocirkulačných zmien a zmien prekrvenia v tkanivách (Z.ONE Ultra)

Funkcia a využitie:
 • komplexné využitie prístroja pri výskume makrocirkulačných zmien, a zmien prekrvenia v tkanivách
 • Klinické aplikácie:
  • abdominal- vaskulárne (renálne stenózy, vyšetrenia aorty ...)
  • vaskulárne (periférne, hĺbkovo)
  • abdominálne
  • hrudné
  • pre zobrazenie povrchových štruktúr
Technická špecifikácia:

Digitálny ultrazvukový prístroj s farebným dopplerom, so softwarovým formovaním obrazu, s vysokým výkonom a kvalitným štrukturálnym a dopplerovským zobrazením.

Technická špecifikácia:

 • ultrazvukový prístroj so softwarovým formovaním obrazu
 • snímkovacia frekvencia min. 200 obr./s
 • dynamický rozsah min. 150 dB
 • harmonické zobrazovanie -THI
 • compounding harmonic- vylepšenie priestorového a kontrastného rozlíšenia a penetrácie
 • kontinuálny „trasmit focus“
 • automatická optimalizácia obrazu (TGC) stlačením jedného tlačidla
 • automatická optimalizácia obrazu korekciou rýchlosti šírenia sa zvuku v rôznych anatomických štruktúrach (zapni/vypni tlačidlom)
 • možnosť aktívne pripojiteľných sónd min. 3
 • možnosť retrospektívnej korekcie „freezovaných obrazov“- optimalizácia obrazu, Gain, a TGC, color gain, pan/zoom, dynamic range, perzistencia, zvýraznenie rozhraní, smooting, up/down invertovania, right/left invertovanie, .....
 • minimálne zobrazovacie módy:
  • 2D/B-mód
  • M-mód
  • Color a Power Doppler
  • Pulzný Doppler
  • Zobrazenie dvoch obrazov vedľa seba (dva frozen, aktívny/frozen, dva aktívne)
  • Zoom
 • Minimálne kombinácie zobrazovacích módov
  • B+CD/PD
  • B+M
  • B+PW (real time duplex)
  • B+CD/PD+PW (real time triplex)
 • manuálne, ako aj automatické meranie dopplerovských parametrov
 • LCD monitor s vysokým rozlíšením min. 19“ s v nastavením výšky, rotácie, nakláňania a zorným uhlom min 175°
 • jednoduchá obsluha s príjemným užívateľským rozhraním
 • prístroj s ľahkou manévrovateľnosťou
 • hmotnosť prístroja max. 70 kg
 • Možnosť softwarovej opcie pre DICOM pripojenie ( Print, Store, DICOM Modality Worklist )
 • ukladania obrazov
  • Hard Disk minimálne 300 GB
  • USB kľúč
  • CD, DVD
 • sondy
  • Abdominálna zakrivená sonda pracujúca v rozsahu min. 2-6 MHz
  • Lineárna sonda pracujúca v rozsahu min. 5-14 MHz, aktívna šírka sondy min. 62mm
  • Lineárna sonda pracujúca v rozsahu min 3-8 MHz , aktívna šírka sondy max. 48 mm
 • príslušenstvo
  • čierno-biela termo-tlačiareň obrazu
Model:Z.ONE Ultra
Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD (Fakultná nemocnica Trenčín)
Zodpovedný pracovník:

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 613

Operátori: 
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie