Systém pre laser-doplerovské zobrazovanie a výskum mikrocirkulácii v reálnom čase (PeriCAM PSI System)

Funkcia a využitie:
  • systém pre laser-doplerovské zobrazovanie a výskum v mikrocirkulácii v reálnom čase
  • snímanie prekrvenia kože a povrchových tkanív s vysokým rozlíšením, zachytáva obrazy krvnej perfúzie rýchlosťou až minimálne 100 obrazov/s, čím umožňuje sledovať nielen priestorové rozloženie perfúzie, ale aj jeho dynamiku.
Technická špecifikácia:

Skener je bezdotykový k snímaniu prekrvenia kože a povrchových tkanív s vysokým rozlíšením, zachytáva obrazy krvnej perfúzie rýchlosťou až minimálne 100 obrazov/s, čím umožní sledovať nielen priestorové rozloženie perfúzie, ale aj jeho dynamiku. Systém umožňuje aj prehliadanie záznamu rýchlosťou v minimálnom rozsahu 0.25-64 x od rýchlosti pôvodného záznamu.

Systém spĺňa nasledovné minimálne technické parametre:

  • Princip snímania / merania „Laser-doppler Speckle Contrast Analysis
  • Paralelná video-kamera zobrazujúca meranú/monitorovanú plochu tkaniva
  • Plocha zobrazenia perfúzie v min. rozsahu od 6x6 až po 15 x 15 cm
  • Rýchlosť zobrazovania perfúzie v minimálnom rozsahu 1-100 snímok/s
  • Rozlišovacia schopnosť snímania perfúzie min. 1000x1000 bodov (cca 7000 pixlov / cm2) pre najnižšiu rýchlosť snímania
  • Rozlišovacia schopnosť dokumentačnej video-kamery min. 700x600 bodov (tolerancia +/- 50 bodov)
  • Laser – vlnová dĺžka v rozsahu 730-820 nm, bezpečná pre operátora bez ochranných okuliarov, trieda 1 podľa IEC60825-1:2001
  • Príslušenstvo- stolík s ramenom pre ľahkú laser-kameru, archivačný Lap/Top displej , kalibračné zariadenie a fixačné zariadenie na končatiny
Model:PeriCam PSI System
Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD (Fakultná nemocnica Trenčín)
Zodpovedný pracovník:

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 613

Operátori: 
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie