Zariadenie na meranie mikrovaskulárnej perfúzie (Periflux System 5000)

Funkcia a využitie:
 • meranie mikrovaskulárnej perfúzie v tkanivách pomocou kontaktného laser-dopplerovského princípu a tcpO2 princípu s aplikáciami v cievnej diagnostike, diabetológii, pri liečbe popáleninových stavov a iných.
Technická špecifikácia:

Systém pozostáva z nasledovných subjednotiek:

Základný systém pre minimálne 8 modulov

 • 2 ks modul pre meranie prekrvenia na laser-doppleroskom princípe
 • 1 ks dvojkanálový teplotný modul pre teplotnú provokáciu tkaniva
 • 4 ks tcpO2/tcpCO2 modul pre meranie parciálneho tlaku kyslíka a oxidu uhličitého v tkanive
 • 1 ks modul pre meranie periférneho arteriálneho tlaku (palec nohy ruky, nohy , stehno...)

Displej a archivácia

 • Laptopová jednotka pre zobrazovanie a archiváciu
 • Software pre prenos signálu do externého PC, pre zobrazovanie kriviek a hodnôt zo systému vrátane archivácie pacientskych dát a vytvárania protokolov

Sondy a príslušenstvo

Systém je vybavený nasledovným minimálnym príslušenstvom

 • Laser-doplerovská sonda pre meranie perfúzie (2 ks veľká, 2 ks malá) s príslušenstvom
 • Laser-doplerovská sonda s vyhrievaním pre meranie perfúzie po tepelnej provokácii (2 ks) s príslušenstvom
 • Endoskopická (gastro, endofageálná) laser-dopplerovská sonda (2 ks) s príslušenstvom
 • Sonda pre meranie tcpO2 (4 ks) s príslušenstvom ( membránové kity, fixačné krúžky...)
 • Manžety pre meranie periférneho arteriálneho tlaku na prstoch (3 ks rôzne veľkosti), končatinách (2 ks rôzne veľkosti)
 • Vákuový vankúš pre fixáciu končatiny
Model:Periflux System 5000
Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD (Fakultná nemocnica Trenčín)
Zodpovedný pracovník:

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 613

Operátori: 
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie