Stolová odstredivka

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je stolová odstredivka ma odstreďovanie pre objemy vzoriek pomocou odstredivej sily.
Technická špecifikácia:

Centrifugácia s fixným rotorom pri max. odstredivej sile do 20 900 x g.
Centrifugácia s výkyvným rotorom pri max. odstredivej sile do 4500 x g
Rozsah regulácie otáčok: od 300 až do 14 000 ot./min.
Automatická konverzia RPM/RCF
Rozsah akcelerácie: min. 9 krokov a decelerácie: min. 9 krokov
Digitálny displej pre nastavenie: času v rozsahu. Min. 1 minúta až 99 minút a rýchlosti

Model:Eppendorf 5810
Umiestnenie prístroja:Fakulta priemyselných technológií
Zodpovedný pracovník:

Ing. Andrea Feriancová, PhD.
e-mail: andrea.feriancova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 837

Hradené z projektu:CEDITEK II.
Operátori:
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie