Fyzikálne vlastnosti materiálov

Mechanické vlastnosti:

Povrchová aktivácia/modifikácia materiálov plazmou:

Viskozita:

Iné fyzikálne vlastnosti:

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie