Kapilárny reometer

Funkcia a využitie:Kapilárny reometer pre kontrolu kvality termoplastických materiálov, ako sú reologické vlastnosti polymérnych vzoriek nad širokým rozsahom šmykových rýchlostí a testovacích podmienkach. Zisťovanie indexu toku taveniny gumárenských zmesí a termoplastov, stanovenie hustoty taveniny, stanovenie požadovaných vlastností podľa noriem ISO 1133 a ASTM D 1238.
Technická špecifikácia:
  • Teplotný rozsah do 400 C s rozlíšením 0,01 C;
  • Meracia komora Set D = 9,55 mm;
  • Kapilára L/D = 5/0,5;
  • Dynamické zrýchlenie v rozsahu 0 – 40 mm/s;
  • Meranie narastania za hubicou pomocou laserového snímača s rozlíšením 0,44 mm, meranie v statických aj dynamických podmienkach;
  • Meranie šmykového napätia, viskozity polymérov;
  • Nastavenie konštantnej rýchlosti posunu piestu, nastavenie konštantného tlaku v komore;
  • Meranie tokových kriviek aj meranie nárastu objemu taveniny za hubicou;
  • Zariadenie spĺňa normy DIN 54811, ASTM D 3835, ISO 11443.
Model:mi2.3
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie