Analyzátor veľkosti častíc s duálnym rozptylom laserového svetla

Funkcia a využitie:Analyzátor veľkosti častíc so statickým a dynamickým viacuhlovým rozptylom laserového svetla, určený na meranie distribúcie častíc v kvapalnom režime. Prístroj umožňuje meranie veľkosti častíc v rozsahu od 0,3 nm do 10 µm aj aj pre vzorky s multimodálnym rozdelením.
Technická špecifikácia:
  • Merací rozsah 0,3 nm až 10 µm;
  • Koncentrácia vzorky do 40 %;
  • Rozptyl uhla od 10 °C do 150 °C;
  • Objem vzorky 3 ml;
  • Nastavenie teploty vzorky 25 C;
  • Kyvety: sklená kyveta odolná voči organickým rozpúšťadlám, plastová kyveta.
Model:NANO DS
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie