Prístroj na termickú analýzu s funkciou termogravimetrie a diferenčnej skenovacej kalorimetrie

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je prístroj na termickú analýzu  - zariadenie pre termogravimetrické a  diferenčné kalorimetrické aplikácie so špeciálne konštruovanými pecami umožňujúcimi rýchly ohrev aj chladenie s presným riadením teploty pre presné stanovenie tepelných vlastností, zloženia, tepelnej stability a štúdium oxidácie polymérov, skla, kovov a iných materiálov.
Technická špecifikácia:

 Rozsah teplôt minimálne od okolitej teploty do 1600 °C a rozšírením 0.1 µg, poskytujúci dôležité informácie týkajúce sa exo a endo reakcií s možnosťou použitia kalibrácie teploty.

Model:
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie