Univerzálny skúšobný trhací stroj

Funkcia a využitie:Univerzálny skúšobný trhací stroj s príslušenstvom na meranie fyzikálno-mechanických vlastností (pevnosti v ťahu, ťažnosti, Youngov modul, pevnosť na medzi klzu) elastomérov, termoplastov, kompozitov a polymérnych zmesí s veľkou presnosťou. 
Technická špecifikácia:
  • Zaťažovacia sila do 5 kN;
  • Presnosť merania: trieda 0,5/1 podľa EN ISO 7500-1 a ASTM E4;
  • Dvojstĺpový stolný model 5 kN;
  • Pracovný výška skúšobného priestoru 1600 mm;
  • Pracovná šírka skúšobného priestoru min. 420 mm;
  • Skúšobná rýchlosť 0,001 – 3000 mm/min.;
  • Spätná rýchlosť pohybu priečnika 3300 mm/min.;
  • Upínacia hrúbka vzorky 0 – 6 mm, upínacia šírka 50 a 60 mm;
  • Videoextenzometer pre vyhodnocovanie deformácie skúšaných vzoriek. 
Model:Autograph AG-X plus 5kN
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie