Analyzátor gumárenských procesov

Funkcia a využitie:Analyzátor gumárenských procesov na meranie dynamických vlastností elastomérov, termoplastov a kaučukových zmesí, zahŕňajúci testovanie vulkanizačných charakteristík, plynule premenný test a relaxačný test podľa noriem ASTM D5289, D6048, D6204, D6601, D7050 a D7605. 
Technická špecifikácia:
  • Kombinácie modulu, krútiaceho momentu a viskozity merané pri zvolenej frekvencii, teplotne a napätí;
  • Teplota v rozsahu 40 – 230 C;
  • Oscilačné napätie v rozsahu +/-0,05 až +/-90 oblúk (+/-0,7% do + M 256%) s prírastkom min. 0,14 % maximálne napätie 50%;
  • Oscilačná frekvencia v rozsahu od 0,03 do 33 hz (2 – 2000 cpm) s prírastkom max. 0,02 hz;
  • Meranie modulov S, S, S*, šmykových modulov G, G, G*;
  • Maximálny tlak 8300 kpa s rozlíšením min. 5 kpa, automatickou váhou +/-690 kpa s presnosťou max. +/-0,1 g;
  • Pneumatická vysekávačka na konšt. objem vzoriek min. 4,5 cm3
Model:PRPA 2000
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie