Dilatometer

Funkcia a využitie:Zariadenie na dilatometriu s vysoko rýchlym chladením a ohrevom vzorky včítane deformačnej jednotky a merania vzorky v ťahu a tlaku. Dilatometer je určený na meranie elektricky vodivých vzoriek v rozsahu teplôt – 150 až 1700 °C s rýchlosťou ohrevu vzorky ≥ 4000 °C/s a rýchlosťou chladenia vzorky ≥ 2500°C/s. Umožňuje merania na vzduchu, vo vákuu alebo v inertnej atmosfére. Súčasťou zariadenia je deformačná jednotka s rýchlosťou deformácie 0,001 mm/s až 300 mm/s so silou ≥ 20kN. Ohrievacia a chladiaca rýchlosť deformačnej jednotky ≥ 50°C/sekundu. Možnosť merania tyčových a dutých vzoriek do dĺžky ≥ 10 mm a priemeru ≥ 4 mm, ďalej možnosť doplnenia (užívateľom na mieste inštalácie) meranie plochých vzoriek 20x30x50 mm. Optický merací systém v kolmej osi k osi merania/ deformácie vzorky pracujúci vo všetkých ponúkaných prvkoch zostavy včítane dialtometra s rýchlym chladením (kalenie), deformačnej jednotky, jednotky pre meranie v ťahu a tlaku a taktiež jednotky pre presné určenie koeficientu teplotnej rozťažnosti.
Technická špecifikácia:

 

Model:
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie