Dynamicko-mechanický analyzátor – chladený vzduchom

Funkcia a využitie:DMA chladený vzduchom - zariadenie na meranie viskoelastických vlastností materiálov v rozmedzí od 1000 Pa do 1000 GPa, s teplotou -150 až 600 °C a frekvenciou v rozmedzí 0,01 až 200 Hz. Zariadenie má silový rozsah 0,0001 až 18 N, s amplitúdou v rozmedzí 0,5 až  10,000 m s rozlíšením 1 nm s lineárnym optickým enkodérom. Zariadenie zabezpečuje ultrasenzitívne meranie sily pod 0,0001 N, ideálne pre polymérne filmy, vlákna a ďalšie materiály s nízkou tuhosťou. Modul je zobrazovaný prostredníctvom dotykového VGA displeja, automatickým pohybom váh s ľahkým upínaním. Veľkou výhodou je dosiahnutie záporných teplôt (-85 °C) chladením vzduchom, namiesto N2.1 ks zariadenie s príslušenstvom. 
Technická špecifikácia:

 

Model:
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie