FTIR spektrometer s FT – Raman modulom

Funkcia a využitie:Infračervený spektrometer s furierovskou transformáciou s FT-Ramanovým modulom pre kvalitatívnu a kvantitatívnu charakterizáciu vzoriek.
Technická špecifikácia:
 • Spektrálny rozsah 12500 – 380 cm-1 – stredná infračervená oblasť (MIR) a blízka infračervená oblasť (NIR);
 • Zdroj žiarenia: Polaris pre MIR oblasť;
 • Zdroj žiarenia bieleho svetla: Tungsen-halogen pre NIR oblasť;
 • Spektrálne rozlíšenie 0,09 cm-1;
 • Detektory: DLaTGS;
 • Deliče lúča: KBr a CaF2;
 • Optický systém vybavený pozlátenými zrkadlami;
 • Meranie, spracovanie a vyhodnocovania spektier typu .spa, .spg;
 • Integrovaný modul ATR s diamantovým kryštálom;
 • Ramanov modul pre vzorkový priestor spektrometra: laser 1064 nm, intenzita lasera nastaviteľná na 450 W, laser 1. bezpečnostnej triedy, veľkosť laserového spotu do 60 nm, rozlíšenie 5 nm, detektor InGaAs;
 • Nástavec pre transmisné meranie KBr tabliet;
 • Príslušenstvo pre prípravu KBr tabliet (13 mm) – forma, hydraulický lis.
Model:Nicolet iS50
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie