3D tlačiareň pre tlač prototypov do výšky 200 mm

Funkcia a využitie:Zariadenie pre priestorovú tlač prototypov výrobkov, rôznych typov protéz a implantátov z polymérnych materiálov, ako sú PLA, ABS, PETG, T-Glass, Nylon, Polykarbonát s tlačou minimálne v dvoch farbách, s tlačovým priestorom 400x200 mm a výškou 200 mm, s hrúbkou vrstvy 0,05 mm.
Technická špecifikácia:
  • Veľký tlačový priestor 370 x 400 x 330 mm;
  • Dve tlačové hlavy (extrudéry);
  • Max. teplota tavenia 290 C;
  • Materiály: ABS, PLA, PVA, Nylon, TPU93, Carbon20, Laywood, Laybrick, Soft-PLA a iné;
  • Vyhrievaná podložka 110 C;
  • Trysky: 0,45, 0,40 a 0,25 mm.
Model:X400 3D Printer
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie