Laboratórna linka na povrchovú úpravu polymérnych materiál plazmou

Funkcia a využitie:Plazmový reaktor na báze DCSBD (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge) s aktívnou plochou plazmy 200 mm x 100 mm na kontinuálnu obojstrannú povrchovú úpravu plošných polymérnych materiálov (fólie s hrúbkou 50 µm – 0,5 mm, tenkých flexibilných polymérnych dosiek hrúbky 0,5 mm – 1 mm, tenkých textílií a kordov s priemerom 0,1 – 0,5 mm) plazmou. Laboratórna linka umožňuje kontinuálnu jednostrannú i obojstrannú povrchovú úpravu plazmou s plynulou reguláciou rýchlosti odťahu 3,5 – 30 m/min.
Technická špecifikácia:
 • Úprava fólie, textílie a plošných materiálov s rozmerom aktívnej plochy min. 200 x 80 mm – pre obojstrannú úpravu.
 • Jednostranná úprava s rozmerom aktívnej plochy min. 200 x 160 mm – na úpravu iných druhov materiálov ako napr.: tenké polymérne dosky, drevo a sklo.
 • Elektródy sú napájané VN zdrojmi s frekvenciou min. 15 kHz a napájacou jednotkou s príkazom min. 400 W / 1 výboj.
 • Zdroj plazmy – difúzny koplanárny povrchový bariérovy výboj
 • Aktívna oblasť plazmy min. 200 x 80 mm pri obojstranne úprave a min. 200 x 160 mm pri jednostranne úprave.
 • Výkon plazmovej elektródy min. 400 W.
 • Objemová hustota plazmy min. 80 W/cm3
 • Napätie vysokonapäťového zdroja pre elektródy min. 10 kV
 • Pracovná frekvencia vysoko napäťového zdroja min. 15 kHz.
 • Účinnosť systému VN zdroj – elektróda > 80 %.
 • Max. priemer nábalu, návinu a odvinu: 400 mm.
 • Max. šírka nábalu, návinu a odvinu: 200 mm.
 • Rýchlosť odťahu materiálu: 3,5 – 30 m/min. 
Model:Plazmový reaktor KPR 200 mm
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie