Laboratórne zariadenie na homogenizáciu a presné tvarovanie elastomérov

Funkcia a využitie:Ide o sústavu dvoch valcov, umožňujúcich miešanie, plastikáciu elastomérov a elastomérnych zmesí, formovanie hmoty polyméru do tvaru fólií a pásov v štrbine medzi dvomi, proti sebe sa otáčajúcimi valcami.
Technická špecifikácia:
  • šírka valcov 300 mm 
  • priemer 80 mm, 
  • pracovná šírka 200 mm, 
  • regulovateľný ohrev valcov 70 °C, s regulovateľnými otáčkami 3-30 min-1
Model:
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie