Zariadenie na spracovanie sypkých materiálov

Funkcia a využitie:Zariadenie zabezpečí predúpravu - jemné mletie minerálov, keramiky, skla, pôdy a rôznych druhov odpadov  až na veľkosť nanočastíc, ako plnív pri príprave polymérnych zmesí a kompozitov.
Technická špecifikácia:

Ide o sústavu na mletie vstupného materiálu s veľkosťou 5 – 7 mm za     sucha, na oddelenie namletých  frakcií pre sitá s priemerom 200 mm pri preosievaní za sucha s ultrazvukovým čistením sít. Sústava musí umožňovať mletie v dvoch mlecích nádobách súčasne, s požadovanou veľkosťou výstupných častíc cca do 1 µm, s otáčkami 100 – 600 min-1, nastaviteľnou konštantnou amplitúdou preosievania.

Model:
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie