Uzatvorený hnetač a extrudér pre miešanie elastomérov a termoplastov

Funkcia a využitie:Hnetač a extrúder s príslušenstvom na prípravu kaučukových, termoplastických zmesí a termoplastických vulkanizátov. Simulácia procesov výroby a spracovania polymérov – zmiešavanie, reaktívne miešanie a hnetenie.
Technická špecifikácia:
 • Samostatná pohonná / meracia jednotka, stolné prevedenie, príkon 3,8 kW, rozsah otáčok 0,2 ot./s, do 150 ot./s pri plnom krútiacom momente;
 • Maximálny krútiaci moment 200 Nm;
 • Softvér umožňuje vyhodnotiť správanie a vlastnosti PVC pri plastifikácii, stanovenie teplotnej a šmykovej odolnosti polymérov, správanie elastomérov pri vulkanizácii, absorpciu kvapalín práškovými materiálmi.
Vybavenie hnetača
 • Veľkosť komory 55 cm3 pre miešanie plastov;
 • Veľkosť komory na miešanie gumy 80 cm3,
 • Pracovná teplota do 500 C, tri meracie zóny;
 • Hnetacie elementy – univerzálne valcové a vačkové pre kaučuky;
 • Regulovateľné otáčky do 200/min.;
 • Vstup materiálu – manuálny;
 • Objem násypky 80 cm3 s prítlačným piestom, trámikom a uzáverom s 5 kg závažím.
Vybavenie extrudera
 • Priemer závitovky / dĺžka 19 / 25 D;
 • Pracovná teplota do 450 C;
 • Maximálny krútiaci moment 150 Nm;
 • Hlava pre výrobu pásky – šírka dýzy 50 mm, nastaviteľná štrbina 0 – 1,5 mm. 

 

Model:Plastograph ® EC plus
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie