Pneumatická vysekávačka

Funkcia a využitie:Pneumatická vysekávačka vylisovaných vulkanizátov, termoplastov a reaktoplastov využívajúca rovnomerný tlak na vzorku, rovnaké rozloženie sily na vzorku s maximálnou životnosťou ostria vysekávacieho noža. Vysekávacie nože z ocele, vyrobené podľa požiadavky, sú použiteľné pre štandardné testy. Prístroj je vhodný na prípravu vzoriek v tvare obojstrannej lopatky z vulkanizátov, plastov, kompozitov pre ťahové testy.
Technická špecifikácia:•    Tlmiaca doska: maximálny zdvih 18 mm, maximálna dierovacia sila 40 kN (8992 kN), stlačený vzduch maximálne 6 bar (87 PSI).
•    Absorpčná doska: rozmer 335 x 270 mm.
•    Vysekávací nôž: ISO 527-2 (2012) typ 1A.
•    Vysekávací nôž k normám: ISO 75-2, ISO 178, ISO 179-1, ISO 179-2 typ 1, ISO 180, ISO 8256 typ 1 - rozmery 80 x 10 mm.
Model:Hollow Die Punch – pneumatic model code 6054.000; CEAST
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Vladimír Moško, doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
e-mail: vladimir.mosko@tnuni.sk, petra.skalková@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 868, +421 42 2851 874
OperátoriVladimír Moško
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie