Elektro-hydraulický metalografický lis

Funkcia a využitie:Elektro-hydraulický metalografický lis pre zalisovanie metalografických vzoriek kovových a nekovových materiálov (všetkých druhov ocelí, gumy, plastov a pod.)
Technická špecifikácia:
 • Pokročilý elektro-hydraulický metalografický lis s dvomi na sebe nezávislými valcami;
 • Zabudovaný „Sprievodca zapekaním za tepla s databázou metód“ s automatickým prepočtom parametrov pre lisovanie do príslušných hmôt pre vytvorenie dobre priľnavého materiálu;
 • Tri úrovne intenzity chladenie a ohrevu;
 • Doba prípravy vzoriek: 3 – 5 min. kompletný cyklus ohrevu a chladenia;
 • Elektrické napájanie 100 – 240 V, 50 – 60 Hz;
 • Lisovacia jednotka obsahuje vyhrievací a chladiaci valec, dolný a horný piest s horným uzáverom s priemerom valca 30 a 40 mm.
Zariadenie je vybavené nasledovným príslušenstvom:
 • Automatická dávkovacia jednotka zalisovacej hmoty;
 • Recirkulačná chladiaca jednotka;
 • CitoPress Databáza metód;
 • CitoPress Sensitive option, program pre senzitívne zapekanie (dvojfázový ohrev a lisovací tlak pre krehké/porézne vzorky);
 • Dávkovacia stanica pre CitoDoser (CITDO);
 • CitoDoser, polo-automatická dávkovacia jednotka;
 • HandyDoser, manuálny dávkovač živice pre zalisovanie za tepla. 
Model:Citopress 20
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie