Rozbrusovacia píla pre rezanie všetkých typov ocelí a farebných kovov

Funkcia a využitie:Rozbrusovacia píla pre rezanie všetkých typov ocelí, farebných kovov a nekovových materiálov aj po tepelnom a chemicko-tepelnom spracovaní.
Technická špecifikácia:
  • Tvrdosť do 1000 HV ocelí, antikoróznych materiálov a farebných kovov
  • Priemer rozbrusovacieho kotúča 150 mm s hrúbkou 0,5 mm.
  • Otáčky v rozsahu 300 – 5000 ot./min.
  • Variabilná automatická rýchlosť posuvu a motorizovaný polohovací systém s digitálnym zobrazovaním s funkciou Multi-cut.
  • Otáčanie držiaku vzoriek a pripojenie ascilačnej vákuovej pumpy pre vákuové upínanie vzoriek pri rezaní.
  • Databáza rozbrusovacích rezacích kotúčov a materiálová databáza spolu s väčším počtom možných voliteľných metód rezania.
  • Recirkulácia s filtračným papierom pre zber rozrezaných vzoriek.
Zariadenie je vybavené nasledovným príslušenstvom:
  • Univerzálny držiak vzoriek, maximálny rozmer rezu minimálne 60 mm.
  • Držiak vzoriek pre kruhové alebo štvorcové vzorky – tvar kvapky pre vzorky s rozmermi 15 – 40 mm
  • Deliace kotúče na delenie stredne a tvrdých materiálov (<HV 500 a > HV 800)
Model:Accutom 100
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie