Mikrotvrdomer CV-4000 DTS

Funkcia a využitie:Zariadenie je určené pre vyhodnocovanie mikrotvrdosti vrstiev resp. pozorovateľných štruktúrnych zložiek. Vykonávanie skúšok mikrotvrdosti skúšobnou metódou podľa Vickersa (STN EN ISO 6507-1). Zariadenie je určené pre manuálne meranie, bez pripojenia k PC a príslušného software.
Technická špecifikácia:
  • Rozsah zaťažení 0,01 až 1kp (kg)
  • Objektívy so zväčšením 10x, 40x
  • Okulár so zväčšením 15x
  • Súhrnné zväčšenia pre meranie a pozorovanie 600x a pozorovanie 150x
Model:CV-4000DTS
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie