Vibračný mlyn

Funkcia a využitie:Prístroj na mletie malých množstiev vzorky (do 0 ml), s výstupnou veľkosťou častíc do 10 µm a nastaviteľnou amplitúdou vibrácií. Univerzálne použiteľné na mletie malých množstiev vzoriek keramiky alebo skla ako príprava na RTG fázovú analýzu, resp. drvenie s kontrolovanou granulometriou pre kurózne testy keramiky a skla.
Technická špecifikácia:
  • Plynule nastaviteľná amplitúda vibrácií.
  • Príslušenstvo (mlecie nádobky a telesá): Al2O3 (99,7 %), achát.
Model:Fritsch Pulverisette
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie