Hnetací prístroj

Funkcia a využitie:Prístroj umožňuje prípravu gumárenských a plastových zmesí rôznymi technologickými postupmi (jednostupňová, viacstupňová) v uzavretej komore pri rôznych teplotách (cca. 50 – 150 C). Súčasťou prípravy zmesí je aj laboratórny dvojvalec na dohomogenizovanie pripravovaných zmesí.
Technická špecifikácia:
  • Laboratórny dvojvalec 300 x 300 mm.
  • Hydraulický vulkanizačný lis dvojetážový BUZULUK a vulkanizačné formy.
  • Miešací prístroj Plasti-corder PLV 151-Brabender s reguláciou otáčok a teploty do 200 C.
Model:Brabender
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie