Ťažká skúšobňa

 

Laboratórium umožňuje realizovať testovanie fyzikálnych a mechanických vlastností elastomérov, plastov, kovových materiálov a kompozitov, ako aj Creep testy rôznymi metódami.

Prístrojové vybavenie:

 • Trhací stroj FP 10/1 – maximálna skúšobná kapacita: 10KN
 • Trhací stroj TIRATEST 2300 – maximálna skúšobná kapacita: 100KN
 • Trhací stroj HOUNSFIELD H20K-W – maximálna skúšobná kapacita: 20KN
 • Trhací stroj INSTRON 6020 – maximálna skúšobná kapacita: 100KN
 • Creepove jednotky 3/3- tri pecné agregáty do 800°C, 30 KN
 • Stroj pre únavové skúšky SCHENCK – meranie únavových charakteristík v ohybe za rotácie
 • Tvrdomer LUCZNIK – meranie tvrdosti kovov metódou ROCKWELL
 • Tvrdomer WALLACE – meranie tvrdosti gumy v jednotkách IRHD
 • Tvrdomer ZWICK – meranie tvrdosti gumy v jednotkách SHORE A
 • Prístroje na meranie rozmerov skúšobných vzoriek

Skúšobné metódy:

 • Skúška ťahom kovových materiálov
 • Stanovenie ťahových vlastností gumy , plastov, tupých zvarových spojov
 • Skúška ťahom zvarového kovu tavných zvarových spojov v pozdĺžnom smere
 • Skúška ťahom plechov, pásov a pruhov hrúbky od 0,1 – 0,5 mm
 • Skúška rúrok ťahom
 • Metódy skúšania cementu. Stanovenie pevnosti
 • Skúšky tečenia za vyšších teplôt
 • Skúšky únavy kovov. Metodiky
 • Meranie tvrdosti podľa ROCKWELLA – stupnica A,B,C
 • Stanovenie tvrdosti  gumy vtláčaním  hrotu  vreckových  tvrdomerov  (meranie  tvrdosti v jednotkách IRHD )
 • Stanovenie tvrdosti  gumy, plastov, ebonitu vtlačovaním  hrotu  tvrdomera   (meranie tvrdosti tvrdomera v jednotkách SHORE A )
 • Skúšanie plastov. Stanovenie modulu pružnosti zo skúšky ťahom, tlakom a ohybom
 • Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov
 • Skúšky lámavosti

Výsledky a štúdie:

Zámerom výskumných prác bolo stanoviť mechanické vlastnosti vzoriek ocele pre Siemens automobilové systémy s.r.o., vplyv orientácie výstužného materiálu na pevnosť dlhovláknitých kompozitov a lepených spojov z polykarbonátu pre FORM s.r.o., skúšku ťahom azbestových pásov a tesnení HDU pre letecký motor DV2 pre PS Letecké motory a.s., pevnosť v ťahu a pevnosť v ohybe pre dodané vzorky elektrografitov pre  Elektrokarbon Topoľčany a.s., hodnotenie mechanických vlastností lepených spojov pre rôzne lepidlá a rôzne typy adhezív pre IMC SLOVAKIA s.r.o., stanovenie pevnosti v šmyku pri namáhaní v ťahu na dodaných vzorkách lepených spojov plastov a kompozitov pre UNI-TECH, s.r.o.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie