Pecné laboratórium II.

Prístroje v laboratóriu:

  • Muflová pec ANETA do 650 °C
  • Vysokoteplotná superkantalová pec Netzsch do 1650 °C
  • Zariadenie na prípravu sklených mikroguličiek domácej konštrukcie
  • Planétový mlyn FRITSCH PULVERISETTE
  • Centrifúga MIW Electronic
  • Zariadenie na úpravu vody DEMIWA 5
  • Prístroj na rozklad vzoriek skla tavením HERMANN MORITZ
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie