Laboratórium tepelného spracovania

 

Činnosť laboratória je zameraná na tepelné spracovanie materiálov, hlavne žíhanie kovových a nekovových materiálov, tavenie skla a vypaľovanie s programovým režimom. Pri štúdiu sa zameriavame hlavne na určenie dotykového uhla na rozhraní podložka – zatuhnutá sklenená kvapka – plynná atmosféra.

Prístrojové vybavenie:

  • Komorová pec KOII na tepelné spracovanie materiálov do 1550°C s programovateľným regulátorom rastu teploty a výdrže na zvolenej teplote – REMARK M
  • Muflová pec na tepelné spracovanie materiálov do 900°C s programovateľným regulátorom rastu teploty a výdrže na zvolenej teplote – REMARK M
  • Rúrková pec – na tepelné spracovanie materiálov do 1450°C s programovateľným regulátorom rastu teploty a výdrže na zvolenej teplote – REMARK M

Skúšobné metódy:

  • tavenie skla (teplota do 1550 °C, výdrž na danej teplote do 48 h, nárast teploty 0,1- 25 °C.min-1), chladenie skla zvoleným režimom
  • štúdium zmáčavosti sklovín, štúdium ich adhéznych vlastností
  • stanovenie objemu kvapky známej hmotnosti pri určitej teplote (metóda ležiacej kvapky)
  • stanovenie straty žíhaním
  • vypaľovanie vzoriek naprogramovaným režimom (teplota do 950 °C, výdrž na danej teplote do 48 h, nárast teploty 0,1-25 °C.min-1)
  • tepelné spracovanie materiálov do uvedených teplôt

Výsledky a štúdie:

Zámerom výskumných prác bolo preštudovať tepelné spracovanie ocelí pre formy pre RONA, a.s. Lednické Rovne. Realizovala sa aj tepelná úprava odpadu z výroby ferosilícia v muflovej peci a pre Matador Holding, a.s. Istebné.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie