Laboratórium spektrálnych metód

Prístroje v laboratóriu:

  • UV-VIS-NIR spektrometer Carry 5000 s príslušenstvom (rozsah 185 – 3300 nm)
  • Fluorescenčný spektrometer Fluorolog FL 3-21 (rozsah 200 – 3000 nm) s príslušenstvom
  • Vláknový NIR spektrometer NIRQEST Ocean Optics (rozsah 900 – 2500 nm)
  • Vláknové spektrometre Avantes (rozsah 200 – 1100 nm) s príslušenstvom (držiak kyvety, optické vlákna, integračná guľa, svetelné zdroje (Xe – cw a pulzný zdroj, Deutérium-Halogén – cw , LED diodové zdroje s rôznymi vlnovými dĺžkami – cw a pulzný zdroj), termostatovaný držiak kyvety s miešaním)
  • Potenciostat s frekvenčným analyzátorom Modulab (ECS a MTS) s príslušenstvom (držiak vzoriek – Probostat, vertikálna pec).
  • IR diódový cw laser s laditeľným výkonom a s emisiou pri 980 a 808 nm (výkon do 2500 mW)
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie