Laboratórium sól – gél metód

Prístroje v laboratóriu:

  • Digestory 2 ks
  • Termostaty Memmert 3ks
  • Trezor na uchovávanie drahých kovov
  • IČ spektrofotometer PERKIN ELMER 88R
  • Klimatická komora Angelantoni Discovery DY110
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie