Laboratórium röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie


Prístroje v laboratóriu:

  • RTG fluorescenčný spektrometer BRUKER S8 Tiger
  • tavička do 1500 °C,
  • polautomatický lis,
  • planetárny mlyn,
  • klimatizácia,
  • odťah nad tavičkou
  • chladič
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie