Laboratórium Ramanovej spektrometrie (č.m: A206, 3. Poschodie)

Prístroje v laboratóriu:

  • Renishaw inVia Reflex Ramanov mikrospektrometer s argónovým laserom s excitačnými čiarami 457 nm (350 mW), 488 nm (1,5 W) a 514 nm (2 W) a HeNe laserom s excitačnou čiarou 633 nm (17 mW).
  • vysokoteplotná komora THM 600 so zabudovaným DSC kalorimetrom s teplotným rozsahom od -196°C do 600°C
  • vysokoteplotná komora TS1500 s možnosťou ohrevu vzorky od laboratórnej teploty do 1500°C.
  • FT infračervený mikrospektrometer Illuminat IR II.
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie