Laboratórium polymérov

Činnosť laboratória je zameraná na prípravu syntetických polymérov a polymérnych zmesí zložených zo syntetických, alebo prírodných  polymérov rôznymi technikami a spôsobmi v laboratórnom meradle (cca do 200 g). Zameriavame sa na výskum a vývoj procesov prípravy chemických látok, nových polymérnych látok a ich formulácií, výskum kompozícií gumárenských zmesí, kompatibilizačných a väzbových činidiel pre kompozitné polymérne výrobky, optimalizácie chemicko-technologických procesov.

Prístrojové vybavenie:

  • mechanické miešadlá s reguláciou otáčok IKA RW
  • variče s reguláciou
  • laboratórna sušiareň s reguláciou teploty (40 – 120 °C)
  • vodný kúpeľ Julabo s objemom 8 l a reguláciou teploty (5 – 120 °C)
  • výveva dvojkomorová elektrická
  • vodný/olejový termostat

Skúšobné metódy:

  • stanovenie základných vlastností polymérov a surovín potrebných na prípravu zmesí (hustota, mólová hmotnosť, brómové číslo, jódové číslo, viskozita)
  • základná charakteristika polymérov a organických zlúčenín (stanovenie obsahu kryštalického podielu, stanovenie obsahu aktívnej látky)
  • čistenie kvapalných zmesí destiláciou (za atmosférického tlaku, za zníženého tlaku)

Výsledky a štúdie:

Cieľom prác bolo nájsť účinnejšie a ekologicky prijateľné komponenty do gumárskych zmesí alebo riešiť proces výroby kyseliny dusičnej bez amoniaku. Výskum bol obsahovou náplňou a súčasťou riešenia výskumných prác realizovaných na pracovisku v rámci riešenia projektov typu VEGA, APVT, VTP v oblasti polymérov a organických látok v spolupráci s ÚP SAV a fy BorsodChem MCHZ s.r.o. Ostrava., Slovnaft, a.s., Vegum, a.s.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie