Laboratórium obrábania

 

Základný  strojový  park  umožňuje  realizovať  jednotlivé  technológie  z hľadiska delenia,  obrábania  a zvárania  materiálov. V laboratóriu sa realizuje výskum obrábateľnosti materiálov, meranie zložiek reznej sily, monitorizáciu obrábania, trvanlivosť reznej hrany, vznik a stav obrobeného povrchu, kontrola utvárania triesky.

Prístrojové vybavenie:

  • Hrotový sústruh Typ: SV–18 –RA
  • Fréza zvislá Typ: FSS 400-Y
  • Vŕtačka stĺpová   Typ:   E  172  OF   s  maximálnym   prierezom  vŕtania  25  mm, maximálna vzdialenosť vŕtania od stola 640 mm, 16 rýchlostí
  • Brúska stolová,  dvojkotúčová   Typ:  BOSCH  –GSM  200  D  s brúsnym  kotúčom Ø200×25, s priemerom upínacieho otvoru 32 mm
  • Rozbrusovačka prenosná  Typ:  KDR  300  TR  s rezacími  kotúčmi  300x32x3  mm, obvodová rýchlosť 80 m.s-1
  • Uhlová brúska Typ: BOSCH GWSP –125 CE s kotúčom priemeru 125 mm a otáčkami 2800–11000 min-1
  • Zváracia súprava pre zváranie plameňom
  • Zvárací agregát  pre  zváranie  elektrickým  oblúkom  v ochrannej  atmosfére  CO2  Typ: COMPAKT 141 AUTO
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie