Laboratórium K4 ICP

Prístroje v laboratóriu:

  • ICP OES Varian, Vista PRO Radial
  • AAS (240/Zeeman GTA 120)
  • Chladič J-1000 (chladiaci výkon 1,1 kW) – 2x
  • Inolab WTW series konduktometer
  • Inolab WTW series pH meter
  • Ultrazvukový kúpeľ – Bandelin Sonorex Digitec – DT 100H
  • Systém Millipor Simplicity na prípravu analyticky čistej vody
  • Analyticke váhy Radwag XA 220 – váživosť do 220g s presnosťou 0,1 mg
  • Programovateľná Memmert sušiareň s núteným obehom vzduchu do teploty 300 ºC.
  • V laboratóriu sa nachádza klimatická jednotka, digestor, 2 chladničky.
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie