Laboratórium K3

Prístroje v laboratóriu:

 • Superkanthalová pec s miešaním do 1650 °C na tavenie skiel
 • Superkantalová pec do 1650 °C pre spekanie keramiky
 • Muflová pec do 900 °C – chladenie skla a spracovanie materiálov do 900 °C
 • Multifunkčné é zariadenie na sledovanie :

  • hustoty stanovovanej metódou dvojitého váženia Pt/Ir telieska na vzduchu a v tavenine,-dynamickej viskozity v rozmedzí (100 – 103) dPa.s stanovovanej metódou
   padajúcej/stúpajúcej čiastočne rozváženej Pt/Ir guličky,
  • povrchového napätia meraného metódou maximálneho tlaku v bublinke,
  • elektrickej vodivosti stanovovanej automatickým RLC mostom Tesla BM 595.

 • Pozorovacia pec – vizuálne sledovanie zmien počas tavenia, predovšetkým skiel
 • Žiarový mikroskop Leitz
 • Zariadenie na impedančnú spektroskopiu:

  • Horizonálna rúrová pec Clasic do 1300 °C
  • RLC most Fluke

 • Vysokoteplotný viskozimeter – meranie viskozity skiel
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie