Laboratórium gumy a plastov

Laboratórium je zamerané na vývoj gumárenských receptúr a prípravu vybraných polymérnych zmesí a kompozitov s predpokladanými dobrými úžitkovými vlastnosťami so zameraním na materiály určené pre spotrebiteľský priemysel. Na prípravu zmesí sa používajú rôzne technologické postupy – jednostupňový alebo viacstupňový, na rôznych zariadeniach (v uzavretej komore, na otvorenom dvojvalci) pri rôznych teplotách (cca 50 – 150 °C) a testovanie ich fyzikálno-mechanických, reologických vlastností.

Prístrojové vybavenie:

 • laboratórny dvojvalec 300 x 300 mm
 • hydraulický vulkanizačný lis dvojetážový BUZULUK a vulkanizačné formy
 • miešací prístroj Plasti-corder PLV 151-Brabender s reguláciou otáčok a teploty do 200 °C
 • reometer Monsanto 100 s digitálnym prevodníkom (digitálny výstup)
 • hrúbkomery
 • zariadenie na meranie odrazovej pružnosti
 • mechanická, ručná vysekávačka skúšobných telies a matrica na vysekávanie vzoriek pre skúšku na trhačke
 • sušička elektrická s reguláciou teploty ± 5 °C do 250 °C s možnosťou vákua do -0,1 MPa
 • ručný tvrdomer IRHD
 • trhačka Zwick do 2,5 kN
 • trhačka Zwick do 5 kN
 • Instron 4466 do 10 kN s digitálnym výstupom

Skúšobné metódy:

 • stanovenie vulkanizačných charakteristík gumárenských zmesí
 • stanovenie základných fyzikálnych a mechanických vlastností vulkanizátov (tvrdosť, pevnosť, ťažnosť,odrazová pružnosť)
 • stanovenie špeciálnych vlastností vulkanizátov
 • stanovenie termo-oxidačného starnutia

Výsledky a štúdie:

Zámerom výskumných prác bolo hlavne preštudovanie spracovateľských vlastností, vulkanizačných charakteristík, mechanických vlastností pripravených elastomérnych zmesí v spolupráci s ÚP SAV a Continental Matador Truck Tires s.r.o., alebo overiť  opätovné použitie recyklátu TPE vo výrobe, pomocou skúmania fyzikálno-mechanických, reologických vlastností v spolupráci so SaarGummi Slovakia s.r.o., laboratórne skúšky gumy – vulkanizačné charakteristiky pre Delta Electronics, s.r.o., lisovanie pogumovanej textílie sa realizovalo v spolupráci s Univerzitou Pardubice. Možnosti ekologizácie výroby nánosových zmesí pre nákladné autoplášte boli riešené v spolupráci s firmou Continental Matador Truck Tires s.r.o. Hodnotenie spracovateľských, mechanických, termických vlastností a  optimalizácia podmienok a zloženie pre prípravu EPDM zmesí sa riešili v spolupráci so SaarGummi Slovakia s.r.o.  Miešanie a vývoj nových zmesí pre automobilové tesnenia sa uskutočnilo v spolupráci s Dongil rubber belt Slovakia s.r.o. Vývoj nových zmesí pre tesnenia leteckých motorov v spolupráci s Leteckou fakultou TU Košice.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie