Laboratórium elektrónovej mikroskopie

Prístroje v laboratóriu:

  • Riadkovací elektrónový mikroskop JSM-7600F s príslušenstvom a detektormi EDX,WDX,EBSD.
  • Iónová naprašovačka JFC-1300 Auto Sputter Coater
  • Iónová naprašovačka JEC-520 Carbon/Auto
  • Leštička IB-09010CP
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie