Laboratórium aplikovanej mechaniky a numerickej analýzy

 

Činnosť laboratória je zameraná na riešenie problémov aplikovaného  výskumu pre prax, rozvoja vedy a výskumu v odbore materiálové inžinierstvo a aplikovaná mechanika. Rovnako slúži pre vzdelávanie hlavne na doktorandskom štúdiu, ale i pri výučbe odborných predmetov.

Prístrojové vybavenie:

 • Meracie zariadenie PULSE 12
 • modálne kladivko typu 8206-002
 • piezoelektrické snímače zrýchlenia
 • softvér na meranie a vyhodnotenie merania

Softvérové vybavenie:

 • COSMOS M, COSMOS MOUTION
 • DESIGNER STAR
 • MODEL 3D
 • DYTRAN, PATRAN, MARC, ADAMS
 • ADINA 9.0.1
 • MATLAB
 • PROENGINEER

Skúšobné metódy:

 • meranie vlastných a vybudených frekvencií objektov
 • numerická analýza a simulácia technologických procesov
 • experimentálne testovanie autoplášťov pre automobilový priemysel
 • numerická analýza kovových  polymérnych a kompozitných materiálov

Výsledky a štúdie:

Meranie vlastných frekvencií objektov a konštrukcií v rozsahu do cca  20 kHz. Numerická analýza statického, dynamického a teplotného zaťaženia konštrukcií. Simulácia napäťovo-deformačných stavov konštrukcií. Experimentálne testovanie autoplášťov pre automobilový priemysel.

Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie