Keramografické laboratórium

Prístroje v laboratóriu:

 • diamantová brúska a leštička Struers TegraPol35/TegraForce5
 • diamantová brúska a leštička Buehler EcoMet/Automet 300
 • kombinovaná programovateľná brúska/leštička/lapovačka Buehler EcoMet 300 Pro/AutoMet 300
 • vibračná leštička Buehler VibroMet 2
 • Dimantová píla Buehler AbrasiMatic 300
 • Dimantová píla Buehler IsoMet 5000
 • Dimantová píla a brúska Buehler PetroThin
 • Guľový mlyn domácej konštrukcie
 • planétový mlyn Fritsch Pulverisette 5
 • vibračný mlyn Fritsch Pulverisette
 • Zariadenie na zalisovávanie vzoriek za horúca do polyméru Buehler SimpliMet 3000
 • Laboratórny lis s maximálnym pracovným zaťažením 16 t
 • Laboratórne váhy Kern s presnosťou merania na 3 desatinné miesta
 • Laboratórna sušička Binder
 • Ultrazvukový homogenizátor Bandelin SonoPlus
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie