Zahraniční partneri

Friedrich Alexander Universität Erlangen – Nurnberg Nemecko
Otto-Schot Institut fur Materialforschung, Universität Jena Nemecko
Instituto de Cerámica y Vidrio, Madrid Španielsko
Università degli Studi di Padova Taliansko
Universität Bayreuth Nemecko
Univerzita Liberec ČR
Otto von Guericke Universität Magdeburg Nemecko
Fakulta Vojenských technológií Univerzity obrany Brno ČR
University of Trondheim Nórsko
ISOTREND, Praha ČR
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha ČR
Belorusian State Technological University, Organic Substances Technology Faculty, Department od Technology of Petrochemical Synthesis and Polymer Materials Processing Bielorusko
Vysoká škola baňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství ČR
České vysoké učení technické v Prahe
Strojní fakulta, Ústav materiálového inženýrství
ČR
Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics Poľsko