Časový harmonogram

Hlavné aktivity

1.1 Vytvorenie podmienok pre fungovanie spoločného pracoviska FPT TnUAD a VILA TnUAD pre transfer nových technológií a špičkovej odbornosti do praxe

začiatok realizácie 01/2014
koniec realizácie 10/2015

1.2 Prevádzka spoločného pracoviska FPT TnUAD a VILA TnUAD pre transfer nových technológií a špičkovej odbornosti do praxe

začiatok realizácie 01/2014
koniec realizácie 11/2015

2.1 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie a kompetencie zamestnancov a doktorandov VILA TnUAD vo výskume a vývoji

začiatok realizácie 07/2015
koniec realizácie 11/2015

2.2 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie a kompetencie zamestnancov a doktorandov FPT TnUAD vo výskume a vývoji

začiatok realizácie 07/2015
koniec realizácie 11/2015

3.1 Cezhraničná a domáca kooperácia v oblasti vzdelávania ľudských zdrojov a implementácie výsledkov výskumu a vývoja na FPT TnUAD a VILA TnUAD

začiatok realizácie 01/2014
koniec realizácie 10/2015

Podporné aktivity

Riadenie projektu

začiatok realizácie 01/2014
koniec realizácie 12/2015

Publicita a informovanosť

začiatok realizácie 01/2014
koniec realizácie 12/2015