Diferenciálny skenovací kalorimeter Pyris Diamond DSC

Funkcia a využitie:Meranie termických vlastnosti tuhých látok (gumárenské zmesi, silikátové suroviny a iné).
Technická špecifikácia: 
 
Rozsah teplôt 30°C – 600°C

Očistný plyn - dusík

Rýchlosť ohrevu – podľa potreby

Model:
 
Diamond DSC (fa Perkin Elmer)
Umiestnenie:FPT TnUAD v Púchove
Zodpovedný pracovník:

Ing. Katarína Moricová, PhD.
e-mail: katarina.moricova@fpt.tnuni.sk
Tel.: +421 42 2851 859
Operátori:
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie