Fluorescenčný mikroskop Olympus BX 43

Funkcia a využitie:
  • Mikroskopické pozorovania biologických preparátov s fluorescenčnými sondami a molekulami.
Technická špecifikácia:
  • Stabilný ergonomický statív
  • Binokulárna hlavica s nástavcom pre kamerový systém, otočná 360º
  • Osvetlenie LED diodovým svetlom, pravé Koechlerovo osvetlenie
  • Fluorescenčné objektívy 4x, 10x, 40x a 100x pre olejovú imerziu
  • Séria hradiacich filtrov pre modré  a zelené svetlo.
  • Dĺžka excitačného vlnenia v rozsahu min.  350 – 580 nm.
  • Hodnotiaci softvér pre Comet assay.
Model:Olympus BX 43
Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD v Trenčíne
Zodpovedný pracovník:

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
tel.: +421 032 7400 611

Operátori:

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.

 
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie