HRM analyzátor (Rotor-Gene Q 5 plex)

Funkcia a využitie:
 • Polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase (RealTime PCR)
 • Vysoko-rozlišovacia analýza kriviek topenia (HRM)
 • Prístroj poskytuje kompletné zázemie pre metodologicky širokú paletu molekulovo-biologických vyšetrení v biomedicínskom výskume i diagnostike
Technická špecifikácia:
 • Rýchlosť ohrevu min.  10º C/sekundu,
 • Teplotná uniformita bloku vzoriek max. ± 0,02 ºC,
 • Presnosť teploty  max.  ± 0,5 ºC,
 • Tepelné rozlíšenie max. ± 0.02°C,
 • Teplotný rozsah v min rozsahu 40-95°C,
 • Optický systém založený na princípe LED diódy so stabilným umiestením a fixnou vlnovou dĺžkou,
 • Optický systém pre HRM,
 • Možnosť využitia min. 5  fluorescenčných kanálov pre Real time,
 • Analytický a riadiaci software pre Real-time PCR umožňujúci sofistikované riadenie HRM a Real time analýz a spracovanie údajov pre High resolution melting analýzy, melting analýzy, end-point analýzy a kvantitatívnu analýzu,
 • Štartovací balík spotrebného materiálu, potrebného na spustenie analýz a otestovanie prístroja.
Model:Rotor-Gene Q 5 plex
Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD
Zodpovedný pracovník:

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.
e-mail: vladimir.melus@tnuni.sk
telefónny kontakt: 032/7400611

Operátori:
 • RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.
 • RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie