Konfokálny endomikroskopický systém Pentax

Funkcia a využitie:
 • o spojenie endoskopie s konfokálnou mikroskopiou poskytuje skenované laserové obrazy s vysokým rozlíšením, ktoré sú  porovnateľné s konvenčnou histológiou.
Technická špecifikácia:

Systém má až 1000-násobné zväčšenie, limitné rozlíšenie min. 0,7 µm a pri pozorovaní má schopnosť rozlíšiť povrchové aj podpovrchové štruktúry až do hĺbky 250 mikrónov (až na úrovni veľkosti bunečného jadra).

Charakteristika systému a aplikácie:

 • in vivo mikroskopia počas rutinnej endoskopie
 • diagnóza tkaniva v reálnom čase
 • veľmi vysoká presnosť a korelácia s histológiou
 • jednoduchá klasifikácia vzorov pre diagnostiku
 • možnosť detekcie neoplázie a helicobacter pylori
 • prienik do hlbších vrstiev (min. rozsah 0 – 250µm)
 • bunkové jadro sa dá zobraziť pri použití aktuálneho farbiva
 • možnosť hodnotenia vaskulárnej morfológie
 • technická základňa budúcnosti pre gastrointestinálne molekulárne fluorescenčné značkovače
 • včasná, zlepšená detekcia nádorov v liečiteľnom stave ako sľubná stratégia na zníženie úmrtnosti na nádorové ochorenia
 • menej konvenčných biopsií vďaka špecifickej „inteligentnej biopsii“
 • optimalizácia pracovných procesov pri endoskopii (napr. okamžité terapeutické rozhodovanie)
 • zavádzanie pokroku z oblastí imunológie a genomiky do endoskopie (molekulárne značkovače)

Zostava systému a technické parametre:

 • konfokálna optická jednotka
 • konfokálna riadiaca jednotka umožňuje až min. 1000 násobné zväčšenie endoskopoického obrazu
 • digitálny videprocesor s integrovaným zdrojom svetla
  • xenónový regulovateľný zdroj svetla min. 300W
  • funkcia na zvýraznenie cievnej štruktúry tkaniva
  • funkcia na zvýraznenie povrchovej štruktúry tkaniva
  • možnosť samostatne regulovať nastavenie červenej a modrej farby v min. 5 krokoch
  • možnosť nastaviť parametre a uloženie nastavenia pre min. 10 užívateľov
  • možnosť prepojenia s PC pomocou kábla na archivovanie fotodokumentácie
  • plnoformátové zobrazenie min. 1280x1024 pixelov
  • výstupy min. 1x DVI-D, Y/C, RJ45, 2x USB
 • dotyková obrazovka na ovládanie mikroskopického obrazu
 • HD medicínsky LCD monitor
  • veľkosť uhlopriečky min. 19“
  • rozlíšenie obrazovky min. 1280x1024 pixelov
 • endoskopický vozík
  • mobilný, s možnosťou zabrzdenia
  • min. 3 poličky na uloženie prístrojov
  • min. 2 výsuvné zásuvky na umiestnenie klávesnice
  • rameno pre LCD monitor
 • konfokálny videokolonoskop
  • Zorný uhol pre endoskopický obraz min. 140°
  • Zorné pole pre konfokálny obraz min. 475 x 475 µm
  • Konfokálny obraz hĺbka rezu min. 0 – 250 µm
  • Ohyb – hore/dole min. 130/130°
  • Ohyb - doprava/doľava min. 120/120°
  • Priemer distálneho konca max. 12,8 mm
  • Priemer pracovného kanála min. 2,8 mm
  • Pracovná dĺžka min. 1500 mm
 • konfokálny videogastroskop
  • Zorný uhol pre endoskopický obraz min. 140°
  • Zorné pole pre konfokálny obraz min. 475 x 475 µm
  • konfokálny obraz hĺbka rezu min. 0 – 250 µm
  • Ohyb – hore/dole min. 130°/130°
  • Ohyb - doprava/doľava min. 120°/120°
  • Priemer distálneho konca max. 12,8 mm
  • Priemer prac. kanála min. 2,8 mm
  • Pracovná dĺžka min. 1000 mm
Model:Pentax
Umiestnenie prístroja:FZ TnUAD (Fakultná nemocnica Trenčín)
Zodpovedný pracovník:

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 613

Operátori:
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie